Badania geotechniczne na Śląsku przed budową domu.

Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba przeprowadzić gruntowne badanie działki, na której kupno oraz zagospodarowanie jesteśmy zdecydowani. Ma to ogromne znaczenie dla całej budowy. Stosowane badania geotechniczne śląsk funkcjonują po to, by maksymalnie wyeliminować problemy działki gruntowej, np. w kwestii zbyt wysokiego poziomu nawodnienia, które może być bardzo niekorzystne dla fundamentów. Od wszelkich czynności geotechnicznych na terenie budowy są całe przedsiębiorstwa, które wykonają polecane im zadanie w szybkim tempie. Najpierw, jako właściciele działki musimy się do nich udać, by określić, jaki zasięg badań nas interesuje. Specjaliści badają więc poziom wody w gruncie. Jeśli będzie zbyt wysoki – odradza się budowę domu w takim miejscu.

Zbyt wysoki poziom wody dla budowy może być zabójczy. Fundamenty postawione w takich warunkach nie mogą przetrwać zbyt długo, wszystko odbijać się będzie naturalnie na kosztach, a także na silnie zachwianym poczuciu bezpieczeństwa. Przemakające na skutek wilgoci fundamenty będą dla domu mieszkalnego prawdziwą zmorą. Oczywiście, można założyć, że materiały ociepleniowe oraz pianki i płyty styropianowe mogą rozwiązać problem, ale to nie wszystko. Czasem poziom nawodnienia terenu jest tak duży, że zbawienny wpływ każdego materiału izolacyjnego w tym wypadku po prostu się nie sprawdzi. Przed wizytą na określonej działce, przedsiębiorstwa geotechniczne przygotowują wycenę za proponowane usługi. Dzięki temu właściciel działki od razu przygotować się może na konkretny wydatek i orientuje się, w jakich granicach zmieści się wynagrodzenie za usługę.

Badania geotechniczne biorą pod uwagę nie tylko badanie gruntu pod kątem nawodnienia. Bada się także rzeźbę terenu, określa, czy jest twarda w obróbce, czy łatwo będzie można przeprowadzać wszelkie działania budowlano – architektoniczne. Sprawdza się kamienistość terenu. Na dobrze zbadanej pod wieloma kątami glebie łatwiej jest pracować i stawiać konkretne obiekty. Najlepiej powierzać szereg badań geotechnicznych do wykonania jednej, sprawdzonej firmie. Zbyt wielki rozgardiasz spowodowany pracami kilku przedstawicieli różnych firm sprawić może, że wyniki badan nie zawsze będą się ze sobą pokrywały. Każdemu, kto zaczyna budować swój własny dom, powinno zależeć na tym, żeby baza dokumentacyjna przed budową odzwierciedlała w pełni stan faktyczny i techniczny miejsca przeznaczonego na postawienie budynku.